شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک یک شرکت فعال در زمینه کارت‌های بانکی است که به منظور ساماندهی نظام پرداختی با مشارکت بانک‌های ایران در سال 1389/12/25 تأسیس شد.
شاپرک وظیفه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی در زمینه استانداردسازی، توزیع مناسب و نظارت بر مبادلات الکترونیکی کشور در مراکز فروش کالا و خدمات را بر عهده دارد. این سامانه مشابه SEPA در اروپا و INTRAC در کانادا است.

از اوایل سال ۱۳۹۳ مسیر پرداخت اینترنتی از بانک‌ها و شتاب قطع و به شبکه شاپرک منتقل شد. فروشگاه‌های مجازی برای انتقال پرداخت‌هایشان از طریق این شبکه باید حتماً مجوز کسب و نماد اعتماد را دریافت کرده باشند.

در حال حاضر کلیه کارتخوان های فعال در کشور زیر نظر شاپرک فعالیت دارند و باید تابع قوانین آن باشند. کلیه دستگاه هایی که شرکت های psp در سوییچ خود تعریف می کنند تنها درصورتی میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند که شاپرک مجوز آن پایانه را صادر کرده باشد.
شاپرک وظیفه واریز مبالغ به حساب های معرفی شده کارتخوان ها را بر عهده دارد و در مدت زمان کسر از کارت مشتری و واریز به حساب پذیرنده (فروشنده) با الگوریتم های خاص نسبت به بررسی تراکنش ها و مبارزه با پولشویی اقدام می کند.

پوز