برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
2,500,000 تومان3,200,000 تومان

قطعات جانبی

پایه مگنت پکس Pax S58

برای قیمت تماس بگیرید

قطعات جانبی

پایه مگنت پکس Pax S90

برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
70,000 تومان
70,000 تومان

درب پرینتر _ درب باطری_ درب پشت

درب پرینتر پکس Pax 910 (مشکی)

70,000 تومان

قطعات جانبی

درب پشت پکس Pax S58

برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

قطعات جانبی

غلطک پکس Pax S80

برای قیمت تماس بگیرید