برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

قطعات جانبی

باتری بکاپ Verifone vx520

12,000 تومان

باطری بکاپ و سکه ای

باتری بکاپ پکس Pax S80

برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید

درب پرینتر _ درب باطری_ درب پشت

درب پرینتر پکس Pax 910 (مشکی)

برای قیمت تماس بگیرید

قطعات جانبی

درب پشت پکس Pax S58

برای قیمت تماس بگیرید