کارت تمیزکننده مگنت هد

60,000 تومان

CLEAN CARD

سرویس و نگهداری نقش مهمی در دستگاه های کارتخوان ایفا می کند یکی از قسمت های مهم دستگاه کارتخوان هد مگنت آن می باشد که وظیفه خواندن و نوشتن اطلاعات بر روی کارت است.
کارت تمیز کننده مگنت هد با استفاده از مواد تمیز کننده کلیه آلودگی سطح مگنت هد را تمیز و عمر مگنت هد را چند برابر می کند و خواندن و نوشتن اطلاعات بر روی سطح کارت مگنت را با دقت بیشتری انجام می دهد.

کارت تمیزکننده مگنت هد

60,000 تومان