کارت خوان آکبند پکس D230

3,800,000 تومان

اتصال به حساب بانکی رایگان انجام می شود.
این دستگاه قابلیت اتصال به حساب بانک های صادرات و سپه و گردشگری و سینا و پاسارگاد و پست بانک و مهر ایران و توسعه تعاون و کشاورزی و اقتصاد نوین و تجارت و رفاه کارگران و موسسه ملل و پارسیان و دی و مسکن را دارد.

تصویر اصلی
کارت خوان آکبند پکس D230

3,800,000 تومان